น้ำกระชาย สมุนไพรไทยกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกัน

กระชายเป็นสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ร้อนจึงช่วยขับลม ช่วยย่อยอาหาร บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ รักษาโรคในช่องปาก กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกัน รวมทั้งใช้เป็นยาบำรุงกำลังร่างกาย ซึ่งครัวไทยได้นำกระชายมาเป็นส่วนประกอบของอาหารหลากหลายเมนูมาช้านาน ขณะที่ภูมิปัญญาพื้นบ้านก็ยังนำกระชายขาวมาใช้บรรเทาอาการจมูกไม่ได้กลิ่น

ต่อมาทางมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยพบว่า สารสกัดจากกระชายขาว 2 ตัว คือ แพนดูราทิน เอและฟิโนสโตรบินมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลอดเพาะเชื้อได้ถึง 100% และเมื่อทดลองในสัตว์ เบื้องต้นก็พบว่าทำให้สัตว์ทดลองที่ติดเชื้อมีสุขภาพที่ดีขึ้น และลดภาวะปอดอักเสบในสัตว์ทดลองได้ดีมาก ทั้งนี้ ได้มีการทดลองนำสารสกัดกระชายมาใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจำที่ติดโควิด 19 และไม่มีอาการ พบว่า กระชายมีฤทธิ์กำจัดเชื้อได้ภายใน 8 วัน คล้ายกับฟ้าทะลายโจรและดีกว่าการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ แต่ต้องเป็นการสกัดด้วยเอทานอล (แอลกอฮอล์) จึงจะมีสารสกัดออกมาอย่างเพียงพอที่จะยับยั้งเชื้อได้ ต่างจากการกินกระชายสด หรือการสกัดสารด้วยน้ำที่จะมีสารสำคัญออกมาน้อยกว่ามาก ดื่มน้ำกระชาย (ไม่ต้องแยกกาก) ใช้เหง้ากระชายสด 1 ขีด หรือ 25 กรัม ล้างให้สะอาด ปั่นให้ละเอียดกับน้ำสะอาด 300 มิลลิลิตร ปรุงรสด้วยน้ำมะนาว 20 มิลลิลิตร และน้ำผึ้ง 20 มิลลิลิตร แบ่งดื่มหลังอาหาร 3 มื้อ

Scroll to Top