ว่านชักมดลูก สมุนไพรไทยประโยชน์ดีต่อสุภาพสตรี

ว่านชักมดลูกชนิดแซนโทไรซามีถิ่นกำเนิดอยู่ในเกาะบาหลี เกาะชวา กระจายพันธุ์มาจนถึงมาเลเซียไทยและอินเดีย ส่วนชนิดโคโมซ่านั้นเป็นพืชพื้นถิ่นของไทยและนิยมปลูกกันโดยทั่วไป แหล่งที่ปลูกที่มีชื่อเสียงคือในจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์และในธรรมชาติพื้นที่ที่พบ มากในป่าเบญจพรรณทั่วไป ว่านชักมดลูกสามารถแยกชนิดได้เป็นว่านชักมดลูกตัวเมียและว่านชักมดลูกตัวผู้

สมุนไพรว่านชักมดลูก/ว่านทรหด นิยมเก็บในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้ง ในระยะที่ใบเหี่ยว แห้งหมดแล้ว เพราะในช่วงนี้จะเป็นระยะที่ว่านชักมดลูกหยุดเจริญเติบโต และเก็บสะสมสารอาหาร และสารต่างๆได้อย่างเต็มที่แล้ว นำหัวว่านชักมดลูกมาฝนกับเหล้าดื่ม ปรุงเป็นยาต้ม นำหัวว่านชักมดลูกหั่นเป็นชิ้น นำไปปิ้งหรือย่างไฟให้แห้ง ดองเหล้า 2 – 3 วัน ดื่มวันละ 2 เวลา ก่อนอาหาร ประโยชน์และสรรพคุณว่านชักมดลูก รักษาเลือดออกจากมดลูกหลังคลอด รักษามดลูกอักเสบ ช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่หรือเข้าที่ มดลูกฟื้นตัวได้เร็วขึ้น แก้ตับอักเสบ แก้ปวดท้อง ช่วยขับน้ำดี รักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติ
แก้ปวดท้องระหว่างมีประจำเดือน ตกขาว ขับน้ำคาวปลา ปัสสาวะกะปริดกะปรอย แก้ธาตุพิการอาหารไม่ย่อย แก้ริดสีดวงทวาร รักษาแผลในกระเพาะอาหารช่วยป้องกันมะเร็งชนิดต่างๆ

Scroll to Top